Utbildning som räddar liv!

Våra tjänster

FÖRSTA HJÄLPEN-KURSER

Ge din organisation möjlighet att rädda liv om olyckan är framme, vare sig det gäller plötsligt hjärtstopp, stor yttre blödning eller om ett barn sätter i halsen. Vi skräddarsyr våra sjukvårdsutbildningar efter era behov och önskemål.

Vi erbjuder utbildning i Hjärt-Lungräddning, Barn-HLR, akut omhändertagande och handhavande av defibrillator. Vi har vår bas i Linköping i Östergötland men är flexibla gällande utbildningsort. Vi besöker gärna ert företag eller förening för utbildningsinsatser, detta för att tidsåtgången inte ska inkräkta mer än nödvändigt på er ordinarie verksamhet. HLR-kurs


Utbildning

HLR VUXEN


Varje år drabbas nästan 6000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Av dessa räddas i nuläget endast 11%. Ökad kunskap och snabbt påbörjad Hjärt-Lungräddning är enskilt största faktor till att rädda fler liv.

Vi utbildar dig och din organisation till att känna sig trygg i att påbörja livräddande åtgärder innan räddningspersonal anländer.


Utbildning

HLR BARN


Akuta sjukdomstillstånd hos barn är varje förälders mardröm. Ändå händer det. I denna utbildning lär ni er omhändertagande av det akut sjuka barnet, med fokus på handhavande om barnet satt någonting i halsen samt utförande av Hjärt-Lungräddning på barn.


Varför välja oss?

CERTIFIERAD PERSONAL

Våra utbildare är certifierade instruktörer hos svenska HLR-rådet. Detta innebär att vi följer svenska HLR-rådets riktlinjer för utbildning vilket främjar likriktad och kvalitativ kunskap. 

ERFARENHET

Vår personal har mångårig erfarenhet som instruktörer och den pedagogiska kunskap som krävs för att erbjuda högkvalitativ utbildning.

UNIK KUNSKAP

Samtliga instruktörer tjänstgör till vardags som sjuksköterskor inom ambulanssjukvården vilket ger en unik kunskap och erfarenhet av reellt omhändertagande av svårt sjuka och/eller skadade människor. 

Intresserad?