Våra tjänster HLR utbildning

FÖRSTA HJÄLPEN-KURSER HLR kurs

Ge din personal möjlighet att rädda liv om olyckan är framme, vare sig det gäller plötsligt hjärtstopp, stor yttre blödning eller om ett barn sätter i halsen. Vi skräddarsyr våra sjukvårdsutbildningar efter era behov och önskemål.

Vi har vår bas i Linköping i Östergötland men är flexibla gällande utbildningsort, vi besöker gärna erat företag för utbildning för att tidsåtgången inte ska inkräkta mer än nödvändigt på er ordinarie verksamhet. 

Utbildning

HLR VUXEN

Varje år drabbas nästan 6000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Av dessa räddas i nuläget endast 11%. Ökad kunskap och snabbt påbörjad Hjärt-Lungräddning är enskilt största faktor till att rädda fler liv.

Vi utbildar dig och din personal till att känna sig trygg i att påbörja livräddande åtgärder innan räddningspersonal anländer.  

Utbildning

HLR BARN

Akuta sjukdomstillstånd hos barn är varje förälders mardröm. Ändå händer det. I denna utbildning lär ni er omhändertagande av det akut sjuka barnet, med fokus på handhavande om barnet satt någonting i halsen samt utförande av Hjärt-Lungräddning på barn.

Utbildning

STOPPA BLÖDNING

En olycka händer lätt. En stor yttre blödning är i samband med olyckor det mest tidskritiska tillståndet som obehandlat oftast leder till död.

I denna utbildning lär ni er att hantera en stor yttre blödning med enkla handgrepp och hjälpmedel, något som kan rädda liv.


Intresserad av utbildning?

SKICKA EN FÖRFRÅGAN IDAG