AKUT OMHÄNDERTAGANDE

Grunden i samtliga utbildningspaket utgår från omhändertagandet av den akut sjuka eller skadade personen.  Utifrån era önskemål skräddarsyr vi därefter gärna utbildningarna för att på bästa sätt passa er verksamhet. Tidsåtgången presenterad nedan är ungefärlig och kan variera beroende på önskat innehåll och antal deltagare. Vi försöker anpassa utbildningarna för att på bästa sätt passa er verksamhet.


HLR VUXEN

Grundkurs i handläggning av medvetslös vuxen inklusive hjärtstopp. Fokus på enkla handgrepp för att samtliga deltagare efter utbildning ska känna sig bekväma och trygga med att agera för att rädda liv.

 • Medvetslös vuxen
 • Ofri luftväg
 • Hjärtstopp
 • Praktiska övningar 

 Tidsåtgång 2-3h

D-HLR VUXEN

Vid plötsligt hjärtstopp hos vuxen krävs nästintill alltid en defibrillator för att möjliggöra att ett hjärta som har stannat börjar slå igen.

I denna utbildning ingår kursen HLR Vuxen inklusive information om, och praktiska övningar med, defibrillator.

 • Medvetslös vuxen
 • Ofri luftväg
 • Hjärtstopp
 • Defibrillator
 • Praktiska övningar

Tidsåtgång 4h

HLR BARN

I denna utbildning lär ni er omhändertagande av det akut sjuka barnet, med fokus på handhavande om barnet satt någonting i halsen samt utförande av Hjärt-Lungräddning på barn. Lämpar sig väl för personal på förskolor, skolor och andra verksamheter där barnens säkerhet och trygghet är i fokus.

 • Medvetslöst barn
 • Ofri luftväg
 • Hjärtstopp
 • Praktiska övningar

Tidsåtgång 2-3h

STOPPA BLÖDNING

En olycka händer lätt. En stor yttre blödning är i samband med olyckor det mest tidskritiska tillståndet som obehandlat kan leda till död.

Utbildningen Stoppa Blödning lämpar sig väl som tilläggsutbildning till övriga utbildningspaket.

 • Blodets funktion
 • Enkla handgrepp för blödningskontroll
 • Täckförband
 • Tryckförband
 • Avsnörande förband (Torniquet)

Tidsåtgång 1h

VATTENLIVRÄDDNING

Antalet drunkningar i Sverige fortsätter dessvärre öka för varje år.

I denna utbildning övar och praktiserar vi livräddning i vatten, allt från att livrädda en nödställd person både från ovan- och under vattenytan till att plocka upp en medvetslös person från bassängkant. HLR vid drunkning ingår. 

Tidsåtgång 3h


Intresserad?